oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zebranie Rady Pedagogicznej 27.08.20r.

Odsłony: 202


Zebranie Rady Pedagogicznej

odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020r (czwartek) . Początek godz. 11.00 . Obecność obowiązkowa.