oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

17 VIII 2020r. (poniedziałek) otwieramy Przedszkole i Szkołę

Odsłony: 293

Ogłoszenie

Zgodnie z zapowiedzią od 17 VIII 2020r. (poniedziałek) są czynne oddziały przedszkolne i szkoła   

dla dzieci i uczniów zdrowych, których rodzice nie mogą zapewnić opieki z powodu pracy zawodowej.

Placówka jest czynna od 7.30 do 15.30 z wyżywieniem (obiad + podwieczorek) 

 

Niewodnica Kościelna, 8.10.2020r.