oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Odsłony: 229

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
W dniu 25 VI 2020r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 z zachowaniem reżymu sanitarnego. Najpierw o godz. 10.00 odbyła się uroczystość kl. I – III, a następnie o godz. 11.00 w kl. IV – VIII.
Po prawie trzech miesiącach nauczania zdalnego niektórzy spotkali się po raz pierwszy – oczywiście w maseczkach i na odległość.
Dopisała pogoda, a więc uroczystość odbyła się na placu zabaw oraz ogrodach szkolnych.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, głos zabrał p. Dyrektor, który w kilku zdaniach podsumował miniony rok, podziękował uczniom, nauczycielom i rodzicom za wysiłek włożony w nietypowe nauczanie i życzył udanych wakacji, powrotu do szkoły w terminie tradycyjnym czyli we wrześniu.
Podczas tej uroczystości pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę p. Zofię Kamińską, główną kucharkę szkoły oraz ks. Proboszcza Andrzeja Sadowskiego, który będzie teraz w Parafii Św. Rocha w Białymstoku.
Następnie była chwila nostalgii, bo pożegnaliśmy uczniów - - absolwentów kl. VIII.
Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami udali się do altan, rozmieszczonych wokół szkoły aby odebrać nagrody i świadectwa.
Dopełnieniem uroczystości była wspólna herbatka nauczycieli wraz z zaproszonymi gośćmi.
Wesołych i szczęśliwych wakacji.