oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zakończenie roku szkolnego 2020

Odsłony: 254

Zakończenie roku szkolnego 2020

Komunikat
(uczestnictwo nieobligatoryjne)
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w szkole odbędzie się w dn. 25 VI 2020r. (czwartek)
w turach :
Kl. I-III – godz. 10.00
Kl. IV-VIII – godz. 11.00

Uroczystość będzie miała skromny przebieg z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Uwagi:
- każda klasa będzie miała wyznaczone oddzielne miejsca na placu zabaw i ogrodach w oddaleniu od innej klasy – minimum 10 m,
- uczniowie i rodzice muszą mieć zakryte usta i nos, zachować odległość od siebie,
- przychodzimy do szkoły w ostatniej chwili i kierujemy się na plac szkolny, gdzie każdy odkaża ręce w specjalnym urządzeniu z płynem dezynfekującym,
- uroczystość ograniczy się do rozdania świadectw i nagród.
Nasze tereny zielone są tak rozległe, że przy przestrzeganiu ustaleń sanitarnych – uroczystość będzie miała charakter bezpieczny.
Przewidywany czas uroczystości to 30 min.
Proszę ustalić z wychowawcami uczestnictwo dziecka w uroczystości do wtorku 23 VI 2020r.

Następne terminy odbioru świadectw to:
26 VI 2020r.(piętek)
13.30 – 15.30

29 VI 2020r. (poniedziałek)
13.30 – 15.30
lub indywidualnie z wychowawcą.
Następny termin to: po 17 VIII 2020r.

Niewodnica Kościelna, 2020.06.17