oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Praca w sierpniu

Odsłony: 289

Praca szkoły i przedszkola w sierpniu
Jeżeli nie zmienią się wytyczne odnośnie epidemii to zajęcia opiekuńcze z wyżywieniem w szkole i przedszkolu rozpoczną się od 17 sierpnia 2020r.(poniedziałek)
Otwarcie placówki w godz. 7.30 – 15.30

Sprawy organizacyjne zostaną podane przed otwarciem przedszkola i szkoły.