oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zakończenie roku przedszkolnego 2020

Odsłony: 227

Komunikat
(uczestnictwo nieobligatoryjne)
Zakończenie Roku Przedszkolnego 2019/2020 w szkole odbędzie się
w dn. 30 VI 2020r. (wtorek)
Początek godz. 14.00
Uroczystość będzie miała skromny przebieg z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Uwagi:
- każda grupa będzie miała wyznaczone oddzielne miejsca na placu zabaw i ogrodach w oddaleniu od innej grupy – minimum 10 m,
- dzieci od 5 roku życia i rodzice muszą mieć zakryte usta i nos, zachować odległość od siebie,
- przychodzimy do przedszkola w ostatniej chwili i kierujemy się na plac przedszkolny, gdzie każdy odkaża ręce w specjalnym urządzeniu z płynem dezynfekującym,
- uroczystość ograniczy się do rozdania dyplomów i nagród.
Nasze tereny zielone są tak rozległe, że przy przestrzeganiu ustaleń sanitarnych – uroczystość będzie miała charakter bezpieczny.
Przewidywany czas uroczystości to 30 min.
Proszę ustalić z wychowawcami uczestnictwo dziecka w uroczystości do poniedziałku 29 VI 2020r.

 

Przedszkole i szkoła są czynne do dnia
3 lipca 2020r. (włącznie)

W godzinach od 7.30 – 15.30

Praca szkoły i przedszkola w sierpniu
Jeżeli nie zmienią się wytyczne odnośnie epidemii to zajęcia opiekuńcze z wyżywieniem w szkole i przedszkolu rozpoczną się od 17 sierpnia 2020r.(poniedziałek)
Otwarcie placówki w godz. 7.30 – 15.30

Sprawy organizacyjne zostaną podane przed otwarciem przedszkola i szkoły.