oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Wyniki w Konkursie Matematycznym „Kangur”

Odsłony: 222

Sukces

Jest już jest pewną tradycją, że nasi uczniowie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” zajmują czołowe miejsca.

Tak też było i w tym roku. Mamy aż 5 wyróżnień w różnych kategoriach wiekowych.

W kategorii „Zaczek” – Hanna Nikonowicz

                     „Maluch” – Amelia Fiłatiuk

                     „Beniamin” – Ada Fiłatiuk

                     „Kadet” – Łucja Nikonowicz

                                      Kamil Nagórski

Gratulacje uczennicom i uczniom oraz nauczycielom.