oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Powrót do przedszkola i szkoły

Odsłony: 117

Od 25 maja 2020r. powróciło część przedszkolaków i uczniów kl. I-III.Prowadzone są zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Dzieci maja zapewnione wyżywienie. Wszystko odbyło się w ścisłym reżimie sanitarnym. Odbywaja sie też konsultacje dla kl. IV-VII , a także dla ósmoklasistów.

Specjalistyczne zajęcia prowadzone są także z dziećmi, które objęte są indywidualną opieką.