oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Dzień Dziecka

Odsłony: 315

Z okazji Waszego Święta przesyłamy najpiękniejsze życzenia, samych szóstek i słonecznych dni.

Na zdjęciach świąteczny torcik spożywany przez dzieci, które uczestniczą obecnie w zajęciach w przedszkolu i szkole.