oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ogłoszenie

Odsłony: 152

Zgodnie z harmonogramem pracy przedszkola i szkoły w dn. 12 VI 2020r. (piątek po Święcie  Bożego Ciała) przedszkola i szkoła nieczynne.

Z uwagi na Egzamin Ósmoklasisty w dniach 16,17,18 czerwca (wtorek – czwartek) szkoła i oddziały przedszkolne będą czynne  w godzinach 11.30-15.30