oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Nie ma jak u MAMY ...:)

Odsłony: 136

Najpiękniejsze Życzenia wszystkim Mamom i Najpiękniejsze kwiaty 

Pozdrawiamy Dyrektor z pracownikami :)