oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Konsultacje dla uczniów klasy VIII od 25 maja 2020r.

Odsłony: 130

Organizacja konsultacji koordynuje wychowawca p. Mariusz Kozicki i udziela szczegółowych informacji:

- o terminach, przedmiotach , itd.