oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Komunikat

Odsłony: 320

Nadsyłanie prac na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt: "Obrazy związane z działalnością i zainteresowaniami Św. Jana Pawła II" przedłużamy do 10 czerwca.