oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Komunikat

Odsłony: 170

Od 25 maja 2020r.  jest możliwość – po spełnieniu odpowiednich warunków sanitarnych – uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych dzieci z przedszkola i klas kl. I – III.

Warunki sanitarne są umieszczone na stronie Ministra Edukacji Narodowej i na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu i w szkole.

Każdy zainteresowany rodzic tą formą opieki kontaktuje się telefonicznie lub e mailowo z wychowawcą klasy.

Komunikat!

  • Do przedszkola i szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  • Dzieci są przyprowadzane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola  i szkoły.
  • W pierwszej kolejności mogą być przyprowadzane dzieci, których rodzice pracują – rodzice potwierdzają ten fakt na piśmie.
  • Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą dezynfekować dłonie, maja zakryte usta i nos.
  • Zakaz przebywania na terenie przedszkola i szkoły osób obcych. Rodzice tylko w miejscach wyznaczonych.

Od 25 maja 2020r. – po spełnieniu określonych warunków sanitarnych – jest możliwość organizacji zajęć dla dzieci z orzeczeniem oraz konsultacji pedagogicznych dla ucz. kl. VIII,

a od 01 czerwca 2020r. dla chętnych uczniów z kl. IV – VIII.

Warunki sanitarne są umieszczone na stronie Ministra Edukacji Narodowej i  stronie internetowej szkoły.

Każdy zainteresowany rodzic i uczeń powinien skontaktować się z wychowawcą klasy.

Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć zostaną ustalone wspólnie.

Dyrektor