oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Komunikat

Odsłony: 340

Zgodnie  z decyzja rządu szkoły zamknięte do 7 czerwca 2020r.

Prowadzimy konsultacje z rodzicami na temat ewentualnych zajęć opiekuńczych dla klas I-III i konsultacji dla klasy 8 od 25 maja 2020r. Szczegółowe informacje będę podawał na bieżąco.

Dyrektor