oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Szanowni rodzice przedszkolaków

Odsłony: 238

Przygotowujemy się do stopniowego powrotu dzieci do przedszkola.Odbyłem konsultacje z nauczycielami, pracownikami kuchni i obsługi. Obecnie moje nauczycielki konsultują się z Państwem odnośnie organizacji zajęć i warunków "posyłania maluchów do przedszkola". Obecnie też dostosowujemy budynek do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Termin otwarcia przedszkola podam w tygodniu.
Dyrektor