oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Dobro wraca

Odsłony: 163

Dobro wraca

Kochani uczniowie, w sobotę i w niedziele - oczywiście i w dniach następnych, w ramach relaksu od nauki postarajcie się zatelefonować do babci i dziadka albo kogoś znajomego i porozmawiać, pozdrowić. Poproście rodziców, aby – jeżeli to możliwe – o zainteresowanie się osobami starszymi i chorymi w pobliżu, gdzie mieszkacie.

Dobro, które uczynicie do Was powróci.

Pozdrawiam

Dyrektor