oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Spotkanie z ciekawymi ludźmi :)

Odsłony: 153

Spotkanie z ciekawymi ludźmi w ramach akcji edukacyjnej

 „Spotkanie z ciekawymi ludźmi”

w dniu 11 III 2020r. będziemy gościć

w Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej

Pana Grzegorza Jakucia

Wójta Gminy Turośń Kościelna