oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Konkurs Wielkanocny na „Najpiękniejsza Palmę”

Odsłony: 166

Konkurs Wielkanocny „Najpiękniejsza Palma”

  1. Palmy wykonują wszystkie oddziały przedszkolne i klasy pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli.
  2. Palmy mogą być wykonywane samodzielnie i rodzinnie.
  3. Technika, wielkość palm dowolna.
  4. Termin do 30.02.2020r. Palmy przekazujemy wychowawcom oddziałów i klas.
  5. Najpiękniejsze palmy będą nagradzane  i upiększą Niedzielę Palmową  w Kościele.