oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Pracownie przedmiotowe coraz bogatsze o nowe pomoce dydaktyczne

Odsłony: 144

W dn. 24 lutego 2020r. P. Dyrektor przekazał zakupione nowe pomoce dydaktyczne do pracowni językowych (j. angielski, j, niemiecki, j. rosyjski) oraz do pracowni fizyczno-chemicznej oraz do zajęć logopedycznych. Szkolne pracownie są doskonale wyposażone, ułatwia to naukę, a wiedza uczniów jest pogłębiana i rozszerzona.