oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Spektakl „Lampa Aladyna”28 luty 2020r. (piątek)

Adam Mosiej
Odsłony: 183

Teatr Muzyczny „Forte” zaprasza na

spektakl„Lampa Aladyna”

28 luty 2020r. (piątek)  

Początek godz. 08.50 Wyjazd godz. 08.15

Powrót ok godz. 10.30 Wyjeżdżają klasy I – III

Koszt – 27 zł (bilet + autokar)