oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Wyniki Konkursu Plastyczny "Miś - Mój Przejaciel"

Odsłony: 194

1. Franciszek Siekierko 3 latki

1. Natalia Sworek 4 latki

2. Zuzi Siemieniuk 3 latki

2. Pola Kuźmicka 6 latki

3. Miłosz Czech 5 latki

3. Gabriela Jarosiewicz 6 latki