oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Dzień Pluszowego Misia w oddziałach przedszkolnych „Bajeczka”

Odsłony: 176

Dzień Pluszowego Misia w oddziałach przedszkolnych „Bajeczka”

Kilka tygodni przed Dniem Pluszowego Misia został ogłoszony konkurs plastyczny.

W dn. 25 XI 2019r. około południe na głównym korytarzu spotkali się wszyscy przedszkolacy wraz z wychowawcami. Niepodziewanie pojawił się wielki Miś. Dzieci były zaskoczone i rozradowane.

Odbyły się konkursy: wokalny i recytatorski.

A następnie rozstrzygnięto główny konkurs plastyczny. Wyniki:

……………………………….

Nagrody wręczył Miś oraz p. dyrektor, który je ufundował.

Podziękowanie za wspaniałą zabawę wszystkim wychowawcom, a szczególnie p. Ewelinie i p. Anecie.