oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Laureaci konkursu „Rowerowy tor przeszkód”

Odsłony: 192

W dn. 26 XI 2019r. na uroczystym apelu odbyło się podsumowanie Konkursu „Rowerowy Tor przeszkód” .

Konkurs cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 30 uczniów.

Wyniki:  I miejsce – Patrycja Wyszkowska,

               II miejsce Gabriel Aleksiejuk

               III miejsce - Szymon Sawicki

              IV miejsce  - Aleks Rogucki

              V miejsce - Gabriela Zalewska

             VI miejsce - Ada Kamińska

Konkurs odbył się na profesjonalnym, testowanym torze przeszkód, na którym mogą odbywać się zawody na poziomie mistrzostw Polski.

Tor jest własnością szkoły.

Organizatorem konkursu byli: p. Mariusz Kozicki i p. Marek Danilewicz jr. Nagrody ufundował p. Dyrektor.

Gratulacje zwycięzcom !