oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Spektakl "Ignacy Krasicki – Bajki” 2.12.19r. wyjazd 8.00

Odsłony: 245

Teatr Krakowski zaprasza na spektakl "Ignacy Krasicki – Bajki”

w dniu 02 grudnia 2019r. , Wyjazd godz. 8.00

Powrót godz. 10.20 , Wyjeżdżają kl. V – VIII

Opłata: 25 zł (bilet 19 zł +transport 6 zł +dopłata Dyrektora)