oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Audycja muzyczna 22.11.19r. godz. 12.15

Odsłony: 195

Audycja muzyczna w wykonaniu  zespołu Arte Muza

22 listopad 2019r. Początek godz. 12.15

Uczestnicy: kl. I - VIII, Wstęp: 5 zł