oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Niepowtarzalna jedyna taka „Wieża Niepodległości z Serc Kochających Polskę”

Odsłony: 176

Niepowtarzalna jedyna taka „Wieża Niepodległości z Serc Kochających Polskę”

jest już przy szkole w Niewodnicy Kościelnej dla uczczenia Niepodległej i jej Bohaterów.

Wkomponowała się świetnie w krajobraz Niewodnicy i Polski na stałe. Jest ważnym potwierdzeniem patriotyzmu wychowania dzieci i uczniów dla Ojczyzny. Głosi Chwałę Niepodległej i czci Pamięć Bohaterów, którzy oddali życie za Wolną Polskę.

Dzień 15 listopada 2019r. zostanie zapisany trwałymi zgłoskami w  historii Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi „Bajeczka” w Niewodnicy Kościelnej i Podlasia.

Tego dnia została zwieńczona symbolicznymi sercami Wieża Niepodległości, która  powstała dla uczczenia 101 Rocznicy Niepodległej.

        Po wielu tygodniach przygotowań nastąpił ważny moment.

Wokół starannie wykonanej i umocowanej Wieży skupili się z chorągiewkami i kotylionami oraz w barwach biało – czerwonych  wszyscy przedszkolacy, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły                    i rodzice oraz zaproszeni goście.

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt przez poczet sztandarowy i zapalenie specjalnego znicza, rozpoczął się najmilszy moment.

Najpierw swoje symboliczne serduszka z wypisanymi imionami zamieścili przedszkolacy. Było to bardzo wzruszające. Następnie uczynili to goście: rozpaczął p. B. Paszkowski – Wojewoda Podlaski, następnie zastępca Wójta p. W. Wilczewski, Przewodniczący Rady Gminy p. J. Czech, Zastępca Przewod. M. Kondzior,  Komendant Policji w Łapach nadkom. T. Organek, Radni Gminy: p. J. Drozdowska, p. B. Dryl, p. J. Bączek oraz p. Z. Narel – Prezes TPN wraz z pozostałymi gośćmi.

W tym czasie p. dyrektor przeczytał  życzenia przesłane  przez p. D. Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej oraz Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego oraz Posłów na Sejm RP.

Następnie kontynuowali zawieszanie serduszek uczniowie, nauczyciele i rodzice.

W trakcie tej podniosłej chwili uleciało do nieba 101 (napełnionych helem) – biało – czerwonych balonów na cześć Niepodległej.

Dzieci i uczniowie byli zachwyceni.

Na Wieży Niepodległości zawisło tego dnia ponad 250 serduszek.

W dalszej części uroczystości odbył się akt przygotowania Kapsuły Czasu.

Do specjalnej Tuby włożone zostały teksty mówiące o obecnych czasach.

Były teksty napisane przez uczniów, nauczycieli, Dyrektora, mieszkańców oraz były też rysunki przedszkolaków. Włożono do tuby zdjęcia oraz gazetkę szkolną - włożono też jesienny liść.

Tuba została zakręcona i włożona do specjalnego pojemnika pod Wieżą Niepodległości. Otworzą ją nasi przodkowie w 2119r. czyli za sto lat.

Ważne: Wieża Niepodległości została wykonana ze stali szwedzkiej ma 8 metrów wysokości, zwieńczona jest Orłem (ok. 1,5 m) Wieża waży ok 3 ton.

Specjalne podziękowania

Są ludzie, którzy mają wrodzoną potrzebę niesienia dobra i dzielenia się z innymi.

Takim człowiekiem jest p. Grzegorz Nienajadło – właściciel zakładu Technicznego „Neva”.

To on zrealizował pomysł p. Dyrektora, który zapragnął tak uczcić Niepodległą. Wybudował tę wspaniałą Wieżę Niepodległości i ją ustawił ze środków własnych. Serdeczne podziękowania.

  1. P. Grzegorz jest ojcem dwóch córeczek, które uczęszczają do szkoły i naszego przedszkola „Bajeczka” .

101 metrowa flaga Polski na Święto Niepodległej

W ubiegłym roku flaga miała długość 100 m, bo był to jubileusz Niepodległej. W tym roku 101 rocznica, a więc flaga o 1 m dłuższa. Zawisła ona wokół budynku szkoły i uświetniła obchody Niepodległej.