oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Spotkanie ze Strażakami i Leśnikami

Odsłony: 185

W listopadzie dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych miały okazję spotkać się ze wspaniałymi gośćmi! Byli to strażacy pracujący w PSP w Łapach oraz Pan Leśniczy Grzegorz Żurek i p. Iwona Jóźwicka - pracownicy w Lasach Państwowych. Obie wizyty rozpoczęły cykl pt. "Spotkania z ciekawymi zawodami".

Podczas odwiedzin strażaków, dzieci mogły zobaczyć jak wygląda pełny ubiór strażaka, dowiedzieć się jakie zadania wykonują codziennie nasi gości oraz zadać wiele ciekawych pytań. Leśniczy, który odwiedzili nasze dzieci, dokładnie opowiedzieli o swojej pracy. Zwrócili uwagą jak można jest dokarmianie zwierząt zimą oraz przestrzegali przez zaśmiecaniem lasów! Dzieci dostały wspaniałe prezenty, a oba spotkania uznały za bardzo ciekawe!

Gościom serdecznie dziękujemy!!