oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Próba generalna przed otwarciem „Wieży Niepodległości”

Odsłony: 192

Próba generalna przed otwarciem „Wieży niepodległości”

Otwarcie Wieży Wolności już 15 XI2019r. (piątek).

Dlatego też we wtorek (12XI) odbyła się próba zawieszenia serduszek na Wieży. Wszystko jest już przygotowane do uroczystości.

Kapsuła czasu też jest już wypełniona tekstami i zdjęciami.