oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I

Odsłony: 217

W dniu 8 XI2019r. po południu odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości szkolnych

„Ślubowanie i pasowanie na ucznia kl. I”

Przez dwa miesiące trwały przygotowania do uroczystości, a wreszcie przyszedł ten ważny moment. Szkolny korytarz zamienił się w piękną salę.

Na widowni usiedli – bardzo licznie – rodzice oraz dziadkowie i babcie oraz zaproszeni goście z zastępcą wójta Gminy p. Waldemarem Wilczewskim.

Na początek uroczystości uczniowie popisywali się artystycznie: były piękne układy taneczne, śpiewanie piosenek, był nawet starannie zatańczony polonez. Potem odbył się egzamin wiedzy – wszyscy zaliczyli go na 6.

Na zakończenie odbyły się popisy językowe. Wszyscy byli zaskoczeni znajomością języka angielskiego.

Brawo uczniowie i p. Iwono!

Po wstępnych przygotowaniach przyszedł najważniejszy moment.

Uczniowie pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Łukaszuk – Ożarowskiej wygłosili tekst przyrzeczenia mówiącego o właściwej postawie ucznia.

Następnie P. Dyrektor symbolicznym ołówkiem lub szablą pasował na uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej .

Każdy z uczniów otrzymał legitymację ucznia oraz prezenty od Dyrektora i p. Wójta.

Wszyscy otrzymali tez symboliczne znaczki.

Na zakończenie życzenia uczniom przekazał p. zastępca wójta Waldemar Wilczewski i p. Dyrektor Marek Danilewicz.

Pan Dyrektor podziękował tez za pięknie przygotowane uroczystości Paniom Wychowawczyniom klasy: p. Annie Łukaszuk – Ożarowskiej i p. Iwonie Techmańskiej i p. Gabrieli Aleksiejuk oraz za nadzór techniczny p. Markowi Danilewiczowi jr.