oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Odwiedził nas Teatr z Krakowa

Odsłony: 217

W dniu 5 XI 2019r. odwiedził przedszkolaków z „Bajeczki” i uczniów kl. I –III Teatr z Krakowa „Kokosz Kreatywny” za sztuką „Księżniczka”. Przedstawianie bardzo podobało się młodym widzom. Szczególnie żywiołowo reagowali na wspólne zabawy z aktorami.

Uśmiechnięte twarzyczki były najlepszą oceną spektaklu.