oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Pokaz strażacki 7.11.2019r. godz. 9.00

Odsłony: 188

W dniu 7 listopada 2019r.(czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie ze Strażakami z PSP w Łapach.

Zapraszamy:)