oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Jesienne sadzenie drzew

Odsłony: 168

Przestrzeń wokół szkoły otoczona jest drzewami. Rosną piękne dęby, klony, rosną świerki, akacje, wierzby, jarzębiny i oczywiście brzozy, a także tuje.

W tym roku posadziliśmy Sad Niepodległości  - 100 drzew owocowych i krzewów.

Smaczne „swoje” jabłka degustowaliśmy kilka dni temu.

Samorząd uczniowski zwrócił się z prośbą do p. Dyrektora o możliwość posadzenia świerków  z okazji Świąt Niepodległości . Oczywiście p. Dyrektor z radością zaaprobował tę prośbę.

W dniu 28 X 2019r. zostały przywiezione piękne, srebrne świerki – ok. 1,5 m.

Zostanie posadzonych ok. 101 drzew dla uczczenia Świąt Niepodległości. Pierwsze świerki już rosną.

Otoczenie „Bajeczki” i szkoły przez to jeszcze będzie piękniejsze.