oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

III miejsce dla Agnieszki Grochowskiej z klasy 2

Odsłony: 474

III miejsce dla Agnieszki Grochowskiej z klasy 2 za zajęcie 3 miejsca w konkursie "Zabawka Militarna". Gratulujemy!!!

 Dodatkową nagrodą jest wyjazd całej klasy na bezpłatne zajęcia Muzeum Wojska w Białymstoku.