oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zajęcia katechetyczne w Kościele Parafialnym

Odsłony: 497
Po wspólnych ustaleniach z ks. Mariuszem niektóre zajęcia z religii katolickiej będą odbywać się w Kościele Parafialnym.
Pierwsze katechezy odbyły się w dn. 23-25 września 2019r. Uczniowie są zachwyceni, ponieważ prowadzone przez ks. Mariusza zajęcia były interesujące a także poszerzały wiedzę na temat historii Kościoła oraz liturgii.