oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Kalendarz roku szkolno- przedszkolnego 2021/2022

Odsłony: 78

Kalendarz roku szkolno- przedszkolnego 2021/2022

 1. 01 IX 2021r. – Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolno- Przedszkolnego
 2. 02-04 IX 2021r. – spotkania integracyjne i wycieczki, ognisko, spacery, wyjazdy do teatru i kin.
 3. 06 IX 2021r. – Narodowe Czytanie
 4. 14 X 2021r. – przedszkole i szkola pracuje normalnie
 5. 15 X 2021r. (piątek) przeniesiony Dzień Edukacji: 

    - przedszkole wg. planu,

    - szkoła – świetlica z wyżywieniem

 1. 28 X 2021r. – Ślubowanie klasy I - !! przełożone !!
 2.    1 XI 2021r. – Święto Zmarłych (dzień wolny)
 3.    11 XI 2021r. – Święto Narodowe (dzień wolny)

         12 XI 2021r. (piątek) – dzień wolny w przedszkolu                  

         i szkole

 1.   06 XII 2021r. – Mikołajki
 2.    21 XII 2021r. – Wigilia Przedszkolno – Szkolna
 3.   23 – 31 XII 2021r. – Zimowa Przerwa Świąteczna

          23 XII 2021r.

           – przedszkole pracuje wg. planu

          – szkoła – świetlica z wyżywieniem

          24 XII – 26 XII 2021r. – przerwa świąteczna

          27 XII – 30 XII 2021r.

          – przedszkole pracuje wg. planu

          – szkoła – świetlica z wyżywieniem

 1.     30 XII 2021r. – 01 XII 2022r. - przerwa    

             noworoczna

 1. 06 I 2022r.-  Święto Trzech Króli – dzień wolny

           07 I 2022r. (piątek) – dzień wolny

 1. 20 I 2022r. – Dzień Babci i Dziadka
 2. 14.   I   – Ogólnopolski Festiwal Sztuki

                              Bożonarodzeniowej

 1. 24 I – 04 II 2022r. – Ferie zimowe

           24  I – 28 I 2022r. – przedszkole pracuje wg. planu

                                          – szkoła – świetlica z wyżywieniem

            31 I – 04 I 2021r. – tydzień wolny w przedszkolu i szkole

 1.     14 IV – 19 IV – Świąteczna Przerwa Wielkanocna  

           14 IV 2022r.  – przedszkole pracuje wg. planu  – szkoła – świetlica z wyżywieniem

           19 IV 2022r. – przedszkole pracuje wg. planu  – szkoła – świetlica z wyżywieniem

 1.     03 V 2022r. – Święto Narodowe – dzień wolny

           02 V 2022r. – Święto Flagi – dzień wolny

 1.    24 – 26 V 2022r.  – Egzamin Ósmoklasisty
 2. 26 V 2022r. – Dzień Matki
 3.     1 VI  2022r. – Dzień Dziecka
 4.    21. 10 VI 2022r. – Dzień Rodziny
 5.     13 VI 2022r. – Dzień Świętego Antoniego:

                            – przedszkole pracuje wg. planu   – szkoła – świetlica z wyżywieniem

 1.   16 VI 2022r. – Boże Ciało – dzień wolny

            17 VI 2022r. (piątek) – dzień wolny

 1.   23 VI 2022r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
 2. 24 VI 2022r. – Dzień integracyjny
 3. 27 VI – 01 VII 2022r.

                                    – przedszkole pracuje wg. planu – szkoła – świetlica z wyżywieniem

 1. 04 VII – 31 VIII -  WAKACJ

   od 16 VIII 2022r.  – przedszkole pracuje wg. planu  – szkoła – świetlica z wyżywieniem