oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Projekt: „Przepis na sukces”

Odsłony: 1997

Ważniejsze informacje na temat przebiegu i realizacji projektu "Przepis na sukces"

znajdują się na stronie internetowej

 

Przebieg i realizacja projektu "Przepis na sukces"

1. Przygotowano tzw. kampanię informacyjną

-plakaty

- informacje na tablicy ogłoszeń

- specjalne wydanie gazetek okolicznościowych

- wykonanie baneru i umieszczenie przed szkołą

- informowanie na zebraniu rodziców i posiedzeniu rady pedagogicznej

- serwis zdjęciowy na tablicy ogłoszeń

2. Analizowanie realizacji projektu w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w rozmowach indywidualnych

3. W projekcie brało udział 38 uczniów i 10 nauczycieli

4. Realizacja zadania projektu "Przepis na sukces"

Wykonano adaptacje korytarza szkolnego na potrzeby zajęć z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz innych zajęć jak np. ćwiczenia gimnastyczne z elementami judo.

Dokonano remontu ścian i sufitu, podłoża, umieszczono nową specjalną wykładzine

ściany wyłożono dla bezpieczeństwa dodatkowo materacami

umieszczono urządzenia sportowe: ściany wspinaczkowe, drabinki, urządzenia gimnastyczne, kosze do koszykówki

5. Zakupiono pomoce dydaktyczne i zmodernizowano pracownię chemiczno-fizyczna i techniczną, a przede wszystkim zainstalowano dygostarium i laboratorium biologiczne.

zakupiono i zainstalowano tzw. , magiczny dywan

zakupiono i zainstalowano dwa monitory interaktywne w poszczególnych klasach

przeprowadzono 4 szkolenia dla 10 nauczycieli

odbyła się wycieczka do Teatru Dramatycznego w Białymstoku

odbyła się wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego

zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe do prowadzenia zajęć projektowych:

m.in. laptop, mikrofon, sprzęt sportowy, programy multimedialne, gry i pomoce specjalistyczne, sprzęt do logopedii, pomoce językowe i matematyczne

Odbyły sie wszystkie zaplanowane zajęcia w ramach zadań oraz zakupiono i wykorzystano sprzęt dydaktyczno - naukowy.

Projekt został zrealizowany.

 

 

 

>>ZAPYTANIE OFERTOWE<< POBIERZ

MAREK DANILEWICZ jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej i realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przepis na sukces”

Głównym celem projektu jest wyrównanie edukacyjne podniesienie kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczo -fizycznych, wzrost wiedzy z zakresu posługiwania się językami obcymi, językiem  angielskim, językiem niemieckim, językiem  rosyjskim, a także wspieranie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością u  dzieci w wieku szkolnym.

Ponadto podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej na szkoleniach pedagogicznych.

Projekt będzie realizowany do 31 I 2020r.

Dofinansowanie projektu z UE 322 120,91

www.mapadotacji.gov.pl