oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zapytania ofertowe do projektu : Nowoczesna Edukacja 2020

Odsłony: 693

 

Szkolenia dla nauczycieli
w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja”

1. „Kreatywne metody pracy w przedszkolu?”
6h - 8K+2M= 10
1. „Algorytm na naukę języka obcego, czyli w tym jak połączyć naukę programowania z nauką języka angielskiego”
6h - 8K+2M=10
2. „Przedszkole ABC matematyki ze St Scottle Go”
6h - 8K+2M= 10
3. „Kompetencje kluczowe w praktyce przedszkolnej czyli jak budować kompetencje przyszłości”
6h - 8K+2M=10