Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: „Kreatywny świat przedszkolaka”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej sprzętu (wykaz w załączniku).

zapytanie ofertowe

 

Szanowni Państwo,

chciałbym z wielką radością poinformować, że w dniu 5 lutego 2018r.- po wygraniu konkursu –                  

– podpisałem z p. Marszałkiem Województwa umowę na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym:

„Kreatywny Świat Przedszkolaka”

Projekt będzie realizowany do marca 2019r. Obejmuje on  przedszkolaków ze wszystkich grup. Wartość dofinansowania UE – 414 739,95 zł.

Przede wszystkim zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia:

 1. Zajęcia „Metoda Dobrego Startu”
 2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 3. Zajęcia logopedyczne
 4. Zajęcia logopedyczne usprawniające
 5. Zajęcia fizjoterapeutyczne
 6. Zajęcia korekcyjne
 7. Zajęcia integracji sensorycznej
 8. Zajęcia „Szachowo- warcabowy mistrz”
 9. Zajęcia „Przyjazna matematyka”
 10. Zajęcia spotkanie z naturą – „Przyroda, która mnie otacza”
 11. Zajęcia z języka angielskiego
 12. Zajęcia z języka niemieckiego
 13. Zajęcia z języka rosyjskiego
 14. Koło „Warsztaty z przedsiębiorczości”
 15. Zajęcia „Kraina kreatywności” ,
 16. Zajęcia muzyczno- ruchowe
 17. Zajęcia teatralno- plastyczne
 18. Zajęcia z dramoterapii
 19. Zajęcia z bajkoterapii

Uczestnictwo dzieci w zajęciach odbędzie się po przeprowadzonej rekrutacji za zgodą Państwa.

Zostaną też zorganizowane imprezy wyjazdowe w ramach edukacji społecznej.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Ponadto zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia wymienionych zajęć.

Niektóre pomoce dydaktyczne to  środki trwałe, które będą służyły oddziałom przedszkolnym przez wiele lat, np. salka do zajęć sensorycznych z wyposażeniem, piękny plac zabaw, tablice interaktywne.

Pozyskane  środki na prowadzenie dodatkowych zajęć, zakup pomocy dydaktycznych i środków trwałych wzbogacą ofertę edukacyjną naszych oddziałów przedszkolnych, podniosą  atrakcyjność zajęć, ale przede wszystkim: dzieci będą miały możliwość pogłębiania swej wiedzy, a także spędzania wolnego czasu twórczo.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że wygrałem też konkurs na projekt dotyczący szkoły pt.: „Przepis na Sukces” Jego realizacja rozpocznie się we wrześniu 2018r.

Szanowni Państwo,

chciałbym z wielką radością poinformować, że w dniu 5 lutego 2018r.- po wygraniu

Konkursu – podpisałem z p. Marszałkiem Województwa umowę na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym:

„Kreatywny Świat Przedszkolaka”

Projekt będzie realizowany od lutego 2018r. Obejmuje on wszystkich przedszkolaków ze wszystkich grup. Wartość projektu ok. 450 000 zł.

Przede wszystkim zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia:

 1. Zajęcia „Metoda Dobrego Startu”
 2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 3. Zajęcia logopedyczne
 4. Zajęcia logopedyczne usprawniające
 5. Zajęcia fizjoterapeutyczne
 6. Zajęcia korekcyjne
 7. Zajęcia Integracji sensorycznej
 8. Zajęcia – „Szachowo- warcabowy mistrz”
 9. Zajęcia – „Przyjazna matematyka”
 10. Zajęcia spotkanie z naturą – „Przyroda, która mnie otacza”
 11. Zajęcia z języka angielskiego
 12. Zajęcia z języka niemieckiego
 13. Zajęcia z języka rosyjskiego
 14. Koło „Warsztaty z przedsiębiorczości”
 15. Zajęcia „Kraina kreatywności” ,
 16. Zajęcia muzyczno- ruchowe
 17. Zajęcia teatralno- plastyczne
 18. Zajęcia z dramoterapii
 19. Zajęcia z bajkoterapii

Uczestnictwo dzieci w zajęciach odbędzie się po przeprowadzonej rekrutacji za zgodą Państwa.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Ponadto zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia wymienionych zajęć.

Niektóre pomoce dydaktyczne to  środki trwałe, które będą służyły oddziałom przedszkolnym przez wiele lat, np. salka do zajęć sensorycznych z wyposażeniem, piękny plac zabaw, tablice interaktywne.

Zostaną też zorganizowane imprezy wyjazdowe w ramach edukacji społecznej.

Pozyskane  środki na prowadzenie dodatkowych zajęć, zakup pomocy dydaktycznych i środków trwałych wzbogacą ofertę edukacyjną naszych oddziałów przedszkolnych, podniosą  atrakcyjność zajęć, ale przede wszystkim: dzieci będą miały możliwość pogłębiania swej wiedzy, a także spędzania wolnego czasu twórczo.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że wygrałem też konkurs na projekt dotyczący szkoły pt.: „Przepis na Sukces” Jego realizacja rozpocznie się we wrześniu 2018r.