oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Od października rozpoczyna się: Projekt "Nowoczesna Edukacja" 2020r.

Odsłony: 762

Ważne wiadomość - rozpoczyna się Projekt „Nowoczesna Edukacja”2020r.


          Po wygranym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski z Wojewódzkim Urzędem Pracy na projekt z dofinansowaniem Unii Europejskiej związany z podniesieniem kompetencji dzieci i nauczycieli i doposażeniem szkoły i oddziałów przedszkolnych rozpoczynamy realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja” zajęcia – po rekrutacji – rozpoczynają się od początku października 2020r.
          W ramach projektu będą zorganizowane zajęcia dodatkowe (pełen wykaz na oddzielnej stronie) wyjazdy do teatru i kina oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
       Ponadto powstanie nowoczesna pracownia informatyczna z najnowocześniejszym sprzętem. Projektem objęci też będą nauczyciele, którzy skorzystają z różnych form doskonalenia.


Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.