oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

NR KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP , poczta.wp.pl :

login: nspniewodnica@wp.pl hasło: niewodnica1234

Jesienne sadzenie nowych drzewek - świerków serbskich

Jesienne prace uczniów

Komunikat

W sobotę i niedzielę 10 i 11 października będą ozonowane wszystkie pomieszczenia w przedszkolu i szkole.

Chrońmy się

14 X 2020r. Dzień Nauczyciela - Dniem wolnym od zajęć lekcyjnych

Na prośbę uczniów i nauczycieli Dzień Nauczyciela

14 X 2020r. (środa)

Jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych

Przedszkole – pracuje zgodnie   z planem

Szkoła – czynna świetlica z wyżywieniem

 od godz. 7.30 – 16.30

FOTORELACJA

Pomimo pandemii szkoła i przedszkole rozwijają się i wykorzystują swoje walory naturalne

Na zdjęciach:

1. Pięknie wypielęgnowana trawa Branburg nadzorowana przez p. prof. Wójcika z Instytutu ze Skierniewic – pierwsze zajęcia jeszcze tej Jesieni

 

2. Salka do zajęć gimnastyczno – rozwojowych z wyposażeniem najwyższej jakości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Letnia salka gimnastyczna z przyrządami.

 

Organizowanie zajęć poza budynkiem szkoły to większe bezpieczeństwo uczniów i dzieci.

 

Z poważaniem

Dyrektor

Nosimy maseczki obowiązkowo !!

Ogłoszenie – Pilne
W związku z nasilającą się epidemią koronawirusa oraz to, że powiat białostocki znalazł się w tzw. czerwonej strefie zagrożenia od 5 X 2020r. (poniedziałek)
Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy przedszkola i szkoły
obowiązkowo noszą maseczki na przerwach oraz podczas pobytu na placach zabaw i boiskach szkolnych.
Czas obowiązywania: do odwołania. Chrońmy siebie i bliskich.
Dyrektor

Od października rozpoczyna się: Projekt "Nowoczesna Edukacja" 2020r.

Ważne wiadomość - rozpoczyna się Projekt „Nowoczesna Edukacja”2020r.


          Po wygranym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski z Wojewódzkim Urzędem Pracy na projekt z dofinansowaniem Unii Europejskiej związany z podniesieniem kompetencji dzieci i nauczycieli i doposażeniem szkoły i oddziałów przedszkolnych rozpoczynamy realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja” zajęcia – po rekrutacji – rozpoczynają się od początku października 2020r.
          W ramach projektu będą zorganizowane zajęcia dodatkowe (pełen wykaz na oddzielnej stronie) wyjazdy do teatru i kina oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
       Ponadto powstanie nowoczesna pracownia informatyczna z najnowocześniejszym sprzętem. Projektem objęci też będą nauczyciele, którzy skorzystają z różnych form doskonalenia.


Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.

W obliczu Pandemii – środki zapobiegawcze

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi

w Niewodnicy Kościelnej

 w obliczu Pandemii – środki zapobiegawcze

 

W celu ochrony zdrowia  dzieci, uczniów i nauczycieli i pracowników podjąłem następujące środki zabezpieczające:

- do placówki mogą przychodzić dzieci i uczniowie zdrowi,

- w przypadkach koniecznych mierzona jest temperatura- dysponujemy termometrami bezdotykowymi,

- przed wejściem do budynku wszyscy dezynfekują ręce,

- przed drzwiami wejściowymi dyżury pełnią nauczyciele, zwracają uwagę na przestrzeganie procedur,

- mycie rąk – jak najczęściej, a szczególnie przed posiłkami i po wyjściu z łazienki,

- uczniowie starsi mogą nosić maseczki, szczególniena przerwie,

- rodzice mogą wchodzić do szkoły tylko w maseczkach lub przyłbicach, wskazane jest  też zakładanie rękawic,

- osoby postronne mogą wchodzić do budynku tylko za zgodą Dyrektora,

- zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w różnych godzinach, tak aby przedszkole, kl. I – III i kl. IV – VIII nie spotykały się,

- wydawanie posiłków odbywa się wg. specjalnego harmonogramu,

- korzystając z tego, że mamy jeden z największych i najlepiej wyposażonych placów zabaw w Polsce, korzystamy z 3 letnich

sallekcyjnych, 5 altanek, urządzeń na terenach  zielonych,

- place zabaw są dezynfekowane,

- w każdej klasie są płyny bakteriobójcze, po każdych zajęciach sale są dezynfekowane,

- stosowane jest systematyczne wietrzenie sal.

Ponadto:

- nauczyciele i pracownicy  obsługioraz kuchni są zaopatrzeni w maseczki, przyłbice i rękawiczki,

- dysponujemy dwoma specjalnymi bezdotykowymi podajnikami płynu dezynfekcyjnego,

- zakupiłem ozonatory, którymi systematycznie, z zachowaniem bezpieczeństwa, oczyszczamy powietrze,

- zakupiłem lampy UW – C 36 W – wirusobójcze i bakteriobójcze – są one wykorzystywane systematycznie,  z zachowaniem

instrukcji,

- dysponujemy dużym zapasem  płynów dezynfekującychi maseczek.

Dzieci, uczniowie, nauczyciele i pracownicy placówki sąna bieżąco informowani o zasadach zachowania w okresie pandemii,

Dbam o to,  aby wszyscy czuli się bezpiecznie oraz o to,żeby zminimalizować stan zagrożenia.

Chrońmy Siebie i Bliskich

                                                            Pozdrawiam

                                                            Marek Danilewicz