oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

NR KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP ,materiały i zadania udostępniane są pod adresem poczta.wp.pl :

login: nspniewodnica@wp.pl hasło: niewodnica1234

Wyjazd do kina FORUM w dnaich 13-14.12.18r.

Projekt: „Kreatywny świat przedszkolaka”, nr Projektu: RPO.03.01.01-20-0128/16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W dniu 14.12.18 (piątek) dzieci z klas III wjeżdżają do Kina Forum na film

pt. „Petteson i Findus - najlepsza gwiazdka” koszt 15 zł (bilet + autokar)

 

 

 

 

W dniu 13.12.18 (czwartek) dzieci z klas I i II

pt. „Petteson i Findus - najlepsza gwiazdka”

koszt 15 zł (bilet + autokar)

 

 

Rozdanie nagród nt.: "Plastyczny konkurs patriotyczny"

Konkurs gminny "Sto lat wolnej Polski"

Pod okiem p. Ani Łukaszuk-Ożarowskiej uczennice klasy 3 wzięły ochoczo udział w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „100 lat wolnej Polski”, zorganizowanym w październiku b.r. przez Zespół Szkół w Turośni Kościelnej. Prace wykonane różnymi technikami stworzyły na konkurs m.in. Amelia Zaręba, Nikola Oksiuta, Oliwia Pabiś, Antonina Ślusarz oraz Aleksandra Wasilewska. Na uroczyste rozdanie nagród, które odbyło się 9 listopada w Turośni Kościelnej, zaproszono Nikolę Oksiutę. Wręczono jej nagrodę za zdobycie wyróżnienia w kategorii klas II-III. Prace wszystkich uczestników można było podziwiać na wystawie w szkole.

Andrzejki w klasie 2

Wyjazd do teatru Teatr Detektyw Pozytywko 4.11.2018

Wyjazd do teatru

W dniu 04 grudnia 2018r.

(wtorek) dzieci z klasy: I , II, III

na spektakl teatralny

Teatru Współczesnego w Krakowie

  1. „Detektyw Pozytywko”

Wyjazd godz. 9.30

Powrót godz.  11.30

Koszt : 25 zł (bilet + przejazd)

KLASY I i II - Wyjazd do teatru pt: "Teatr Cieni Ofelii" 22.11.2018