oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Szkoła i oddziały przedszkolne "Bajeczka" gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020

Odsłony: 388

Jeszcze tylko ostatni "szlif" w nowoczesnej pracowni chemiczno-fizycznej. Szczególnie okazale prezentuje się po remoncie generalnym korytarz dolny. Powstała mała sala gimnastyczna.