oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Konkursy Świąteczne

Odsłony: 104

Na konkursy : Kartka  Świąteczne i Palmy Wielkanocne napłynęło bardzo dużo pięknych prac. Wszystkie prace będą nagrodzone. Dziękuje za aktywność i kreatywność.

Przypominam o wysyłaniu kartek drogą elektroniczną - meilową lub sms'em do najbliższych i znajomych.

Pozdrawiam Dyrektor