oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ferie Świąteczne

Odsłony: 101

Przypominam, że Ferie Świąteczne trwają od 9 IV do 14 IV2020r.

Podczas tych dni zawieszamy nauczanie zdalne.

Proszę odpoczywać, poświęcić czas rodzinie i nie zapominajmy o potrzebujących.

 

 

Komunikat

Zgodnie z postanowieniem Premiera przerwa w zajęciach w Szkole i Przedszkolu została przedłużona do 26 kwietnia 2020r.

A więc od 15 kwietnia 2020r. kontynuujemy nauczanie zdalne. :)

Dyrektor