oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Podziękowanie

Odsłony: 113

Dziękuje za piękną naukę i pracę Wam kochani uczniowie, a przede wszystkim nauczycielom. Zamieszczam przykład jednej z prac naszej uczennicy.

Pozdrawiam serdecznie, Dyrektor :)