oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Komunikat dla nauczycieli

Odsłony: 118

Szanowni Państwo, informacje na temat danych osobowych podczas pandemi zostały przesłane na Wasz adres e-meilowy.

Proszę też o dokumentowanie swojej pracy z uczniami i własnej

(notatnik, zapisy, archwizacje na pendrive itp.)

Dyrektor Szkoły