oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Gratulacje

Odsłony: 100

Gratulacje i podziękowania dla uczniów klasy 8 i nauczycieli za bardzo dobre wyniki podczas próbnego sprawdzianu ósmoklasisty.

Dyrektor Szkoły