oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Komunikat – sprawdzian klasy VIII

Odsłony: 116

Kochani, proszę rozwiązywać testy w spokoju i z rozwagą. Jeżeli będą kłopoty proszę o szybki kontakt z nauczycielami i wychowawcą lub z Dyrektorem.

tel.511603655

Powodzenia Dyrektor