oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Pilny komunikat – dotyczy klasy VIII

Odsłony: 135

Pilny komunikat – dotyczy klasy VIII

Postanowiłem, odpowiadając na prośbę Pana Ministra Edukacji, o przeprowadzeniu próbnego egzaminu ósmoklasisty:  z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego i języka niemieckiego.

Próbne egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach:

- język polski 30 marca br.,

- matematyka 31 marca br.,

-  język angielski i język niemiecki – 1 kwietnia br.

Materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty przygotowują: Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne .

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzenia i organizacji egzaminu przekażą uczniom nauczyciele:

Język polski – p. mgr Magdalena Kossakowska

Matematyka – p. mgr Marta Łapińska

Język angielski – p. mgr Bogumiła Abramowicz

Język niemiecki – p. mgr Marzanna Bieluczyk

oraz wychowawca klasy – p. mgr Mariusz Kozicki.

Pozdrawiam Dyrektor